• Arts escèniques
  • Programacions

Camins de Creació

El projecte Camins de Creació, en xarxa amb diversos centres cívics de Barcelona, impulsa la creació local i la seva visibilització, així com l’acostament de la cultura als barris. Un marc ideal per descobrir peces acabades de sortir del forn i propostes de creadores emergents, que es completa amb un seguit de tallers, jams i festes per enfortir els vincles entre la pròpia comunitat artística i el públic.


Un dels objectius històrics del HOP ha estat donar suport als creadors i creadores de casa nostra que fan recerca i creació escènica des dels llenguatges de les danses urbanes. Camins de Creació respon a aquesta voluntat de servei públic orientada a l'escena local d'artistes, oferint-los espais d'exhibició per a la seva obra, activitats formatives i punts de trobada i intercanvi per fomentar el sentiment de pertinença a un col·lectiu que sovint queda abocat a treballar en la invisibilitat.

Camins de Creació, per tant, se suma a altres línies de treball del HOP —com el nostre Programa de Suport a la Creació i el HOP Festival— per facilitar els processos de desenvolupament, professionalització i visibilització de la comunitat artística local. Concretament, permet que el públic descobreixi propostes artístiques creades al territori que normalment no es troben representades en programacions de teatres i festivals. I pel que fa als artistes, funciona com a pont entre l'etapa fundacional d'un projecte artístic i el moment de la seva consolidació, oferint una via potencial d'entrada al circuit professional de les arts escèniques.

És un projecte que treballem en xarxa amb múltiples centres cívics i culturals de l'àrea de Barcelona. No només perquè aquests espais faciliten l'exhibició d'aquestes espectacles, sinó també mitjançant l'oferta de residències artístiques, acompanyaments al procés creatiu i assessoraments de diversa mena als artistes que ho necessiten durant els mesos anteriors. En aquest sentit, Camins de Creació funciona també com a desembocadura de molts dels projectes que formen part del nostre Programa de Suport a la Creació.

En definitiva, Camins de Creació vol promoure i posar en valor els processos de treball i de desenvolupament dels artistes, i no tan sols el resultat que se'n deriva. Vol ser, realment, un camí, més que no pas un punt d'arribada. Constitueix d'aquesta manera un espai de confiança des d'on s'estableixen diàlegs i mediacions que, a mig i llarg termini, poden ser decisius pel futur dels artistes que el transiten, alhora que fa un servei públic envers el conjunt de la societat, amb activitats gratuïtes que
aposten fermament per la democratització de la cultura i pel seu acostament als barris.


Història

Camins de Creació neix l'any 2017, en el moment en què el HOP Certamen de Creació Escènica de Danses Urbanes existent des de 2013 s'escindeix en dos nous projectes per poder treballar de manera més focalitzada en les necessitats particulars dels artistes: Camins de Creació, que manté l'esperit fundacional del Certamen per oferir suport a la creació local en les seves fases més emergents, en paral·lel al nostre Programa de Suport a la Creació; i el HOP Festival de Dansa Urbana i Creació Contemporània, amb vocació internacionalitzadora, per a projectes més consolidats.

Tot plegat evidencia que el HOP Plataforma de Dansa i Cultura Urbana s'ha anat transformant al llarg dels darrers 10 anys en funció, sobretot, d'allò que més convenia a la comunitat d'artistes locals i en pro de la consolidació i la normalització de l'escena de les danses urbanes en el nostre circuit cultural immediat.