HOP

Plataforma de Dansa i Cultura Urbana

El HOP desenvolupa activitats al llarg de tot l’any natural, en col·laboració amb desenes d’espais i entitats culturals, per acollir les creacions i les iniciatives d’artistes locals i internacionals.

El HOP acull i fomenta la creació escènica contemporània de la dansa i la cultura urbana, treballant en xarxa a escala local, estatal i internacional amb institucions, centres de proximitat, espais culturals, altres festivals i professionals del sector. És una plataforma de recerca, creació, exhibició i difusió que dóna suport a artistes vinculats/des a aquestes disciplines artístiques al llarg de les diverses etapes del seu procés de treball, en funció de les seves necessitats: des d’assessoraments en les fases inicials de creació d’un projecte a acompanyaments o participació directa en la producció, programació i/o distribució dels seus espectacles i obra.

El HOP va ser fundat l’any 2011 per l’associació El Generador Art i Creació Cultural, una entitat sense ànim de lucre fundada a Barcelona l’any 2007 que es dedica a la promoció d’esdeveniments artístics i culturals vinculats a la creació contemporània i la cultura urbana, amb especial interès per l’art mural, el circ i les danses urbanes.


Visió

Treballem per democratitzar la cultura, apropant a la ciutadania la creació artística, tan d’artistes emergents com d’aquells ja consolidats. Així, el HOP exerceix com a plataforma de suport per a un col·lectiu d’artistes heterogeni i multidisciplinar, treballant en xarxa amb desenes d’agents culturals a escala local i internacional. Restem sempre oberts a descobrir nous talents, escoltar-los i afavorir un desenvolupament sostenible i sòlid de l’escena artística local, així com a obrir noves vies de creació contemporània en les arts escèniques i les arts visuals.


Missions
  • Servir com a espai de trobada i creixement als artistes, i donar a conèixer les seves creacions, discursos i pràctiques al conjunt de la societat.
  • Acompanyar i recolzar els artistes en totes les etapes del seu desenvolupament formatiu i professional mitjançant programes educatius i de suport a la creació, així com per mitjà d’espais d’exhibició i de difusió per a la seva obra.
  • Informar i formar, tant els agents públics i culturals com els mateixos artistes, sobre les múltiples realitats del circuit artístic i, especialment, sobre allò que és característic de la creació contemporània vinculada a la dansa i la cultura urbana.
  • Establir mediacions que facilitin els projectes i fomentar l’obertura de les institucions i d’altres agents culturals cap als artistes dels cercles urbans, així com l’obertura d’aquests artistes a la cultura i les arts en general.
  • Estimular el debat i la reflexió al voltant dels temes, les formes i les qüestions plantejades per aquestes pràctiques artístiques.
  • Fomentar, produir, ajudar a produir i promoure obres de qualitat en el nostre camp.
  • Potenciar la internacionalització del talent local i els diàlegs transfronterers mitjançant intercanvis i convenis amb altres festivals i agents culturals a escala internacional.
  • Desenvolupar eines i accions per a la realització d’aquests objectius, i contribuir d’aquesta manera a la formació de públics i la sensibilització ciutadana davant les arts i la cultura.

HOP és un projecte de:

Amb el suport de: