SINAPSI” RESIDÈNCIES DE CREACIÓ DEL HOP 2021

“Sinapsi, és la transmissió d'impulsos nerviosos i connexions” per a la creació de peces curtes i de llarga durada realitzades com a solos o creacions col·lectives.
Un dels objectius principals del Hop és el suport a la creació i desenvolupament de propostes escèniques vinculades amb les danses urbanes i la cultura urbana. Per això construïm una xarxa de col·laboracions amb equipaments culturals per poder garantir espais per residències als artistes, companyies i projectes que van sorgint.
Les residències ofereixen un suport actiu pels artistes per tal d'obrir processos de creació i d'investigació artística i donar-li perspectives de continuïtat. Algunes de les residències tindran mirades externes, supervisions coreogràfiques, i suports tècnics.


Aquestes residències estan connectades amb el HOP2021, 11es Trobades de dansa i cultura urbana.
Convocatòria oberta: 2021
Cinc residències artístiques per a creacions de dansa i cultura urbana.
Creacions de curta, mitja i llarga durada, amb dates i horaris a concretar.


Presentar dossier al: [email protected]

(Cia. Julien Rossin. Foto de Juan Carlos Gómez)