HOP SANT ANDREU 2021

Concurs de Dansa urbana en espai urbà. 6a edició.  
Dissabte 23 d'Octubre d'11.30 a 14.00

CONVOCATÒRIA FINS AL 10 DE JULIOL DE 2021
Aquesta activitat busca fusionar, dansa urbana, públic, arquitectura i espais urbans del barri de Sant Andreu de Barcelona. El seu objectiu és crear una plataforma d'exhibició i de trobada per a impulsar i desenvolupar els diferents estils de les danses urbanes relacionades amb la cultura Hip-Hop.
Està organitzat per l’associació cultural El Generador i el SAT! Sant Andreu Teatre, amb el suport del Recinte i la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Centre Cívic Can Clariana.
El concurs mostrarà el treball d'artistes i companyies de diferents estils de les danses urbanes. Es vol estimular també als grups emergents i la participació dels joves del Districte de Sant Andreu relacionats a aquest gènere, que es podran inscriure mitjançant escoles, Instituts, associacions, entitats, etc.
Per realitzar l’activitat es seguirà un itinerari per espais urbans no teatrals (places del barri) on es realitzaran les coreografies de dansa urbana. El concurs comptarà amb un presentador que guiarà i acompanyarà al públic als diferents espais a on es desenvoluparan les accions.


CONCURS / BASES
1. Poden participar artistes i companyies que facin dansa urbana.
2. Poden participar grups de joves de Instituts, escoles o entitats diverses que presentin una coreografia de dansa urbana.
3. El jurat per la selecció de les companyies participants i per l’atorgació dels premis estarà constituït per un representant de cada una de les entitats organitzadores: SAT! Sant Andreu Teatre, Associació El Generador i un artista reconegut de les danses urbanes.
4. El nombre màxim de companyies serà de 10, de les quals fins 3 podran ser d’entitats, Instituts, escoles, etc.
5. La resolució de les companyies participants es farà pública el dia 15 de setembre de 2021.
6. El concurs es celebrarà el dia 23 d'octubre entre les 11.30 i les 14h.
7. Caldrà presentar una coreografia que es farà al carrer.
8. L’organització decidirà on balla cada companyia.
9. S’haurà d’incloure l’espai urbà a la coreografia.
10. La peça haurà de durar entre 5 i 10 minuts.
11. La companyia haurà d’entregar a la organització la música a utilitzar en suport digital abans del dia 15 d'octubre.
12. Entre el 12 i el 22 d'octubre es concretaran un o dos assajos a l’espai on es realitzarà l’actuació el dia 23 d'octubre.
13. Hi haurà premis econòmics per donar suport a la creació. El primer dotat amb 350€ i el segon amb 150€ i el tercer el Premi Jove amb 100€.
14. Premis en residència. Algunes companyies tindran residència de creació en un temps determinat a La Fàbrica de Creació Fabra i Coats i al Centre Cívic Can Clariana. Alguna de les cies seleccionades en residència pot tenir algun tipus de suport extern per a millorar la proposta.
15. El veredicte de les companyies premiades es farà públic el mateix dia 23 d’octubre després de la darrera actuació.
16. Els espais previstos són:
Plaça Orfila - Plaça Comerç - Parc de Can Fabra (darrera biblioteca) - Recinte de Fabra i Coats.
L’organització podrà modificar els espais en funció de millorar l'activitat o per la situació de pandèmia
Presentació de propostes: El termini de presentació de propostes acabarà el 10 de juliol de 2021.
Les propostes s’hauran de presentar al emails: [email protected] + [email protected] amb els següents documents:
1. Dossier de la proposta.
2. Currículum dels participants i companyies.
3. Fitxa tècnica de requisits mínims per a la presentació de l'espectacle.
4. Material addicional que considereu oportú.

COORDINACIÓ
SAT! Sant Andreu Teatre - Associació Cultural El Generador
Amb la col·laboració de Recinte Fabra i Coats, Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Centre Cívic Can Clariana, Districte Sant Andreu